Kurz Biblie

Čo učí Biblia

Lekcia 01 - Biblia - aká je to kniha?
Lekcia 02 - Kapitoly z histórie dodnes živej Božej knihy
Lekcia 03 - Istota v pohľade do budúcnosti
Lekcia 04 - Čo učí Biblia o Bohu
Lekcia 05 - Čo učí Biblia o pôvode a osude človeka
Lekcia 06 - Čo učí Biblia o pôvode a rozmachu zla
Lekcia 07 - Čo učí Biblia o Ježišovi Kristovi
Lekcia 08 - Čo učí Biblia o Kristovom druhom príchode
Lekcia 09 - Čo učí Biblia o Duchu Svätom
Lekcia 10 - Čo učí Biblia o modlitbe
Lekcia 11 - Čo učí Biblia o spôsobe spasenia človeka
Lekcia 12 - Čo učí Biblia o vnútornej a vonkajšej premene človeka
Lekcia 13 - Čo učí Biblia o Božích zákonoch pre človeka
Lekcia 14 - Čo učí Biblia o vzťahu človeka k Bohu
Lekcia 15 - Čo učí Biblia o vzťahu človeka k človeku - 1. časť
Lekcia 16 - Čo učí Biblia o vzťahu človeka k človeku - 2. časť
Lekcia 17 - Čo učí Biblia o Božom dni odpočinku
Lekcia 18 - Čo učí Biblia o zmene Božieho dňa odpočinku
Lekcia 19 - Čo učí Biblia o prirodzenosti človeka
Lekcia 20 - Čo učí Biblia o službe zmierenia v pozemskej a nebeskej svätyni
Lekcia 21 - Čo hovorí najdlhšie biblické proroctvo o začiatku Božieho súdu v nebi
Lekcia 22 - Čo učí Biblia o Božom súde a o tisícročnom kráľovstve
Lekcia 23 - Čo učí Biblia o vzkriesení a o večnom živote
Lekcia 24 - Biblické proroctvo o odpadnutí a konečnom víťazstve cirkvi
Lekcia 25 - Božia výzva v dobe záverečných zmätkov
Lekcia 26 - Boh radí človeku ako žiť zdravšie a dlhšie
Lekcia 27 - Čo učí Biblia o Kristovej cirkvi
Lekcia 28 - Čo učí Biblia o správnom krste
Každá lekcia obsahuje študijné otázky.
Odpovede na študijné otázky zasielajte na adresu: sionplus@centrum.sk
Účastník, ktorý správne odpovie na všetky študijné otázky dostane Diplom o úspešnom absolvovaní Kurzu Biblie.
(C) Sion plus n.o.
Dátum vytvorenia stránky 15. 8. 2016
Autor kurzu Biblie: PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.